Learning

Presentació de la nova web

La nova pàgina web Politics and Data s'estrena avui coincidint amb la setmana d'inici de semestre a vàries universitats. Aquest portal neix amb la intenció d'ajudar en l'aprenentatge de l'ús de les dades en temes de política internacional.

Presentación de la nueva web

La nueva página web Politics and Data estrena hoy coincidiendo con la semana de inicio de semestre en varias universidades. Este portal nace con la intención de ayudar en el aprendizaje del uso de los datos en temas de política internacional.