Anàlisi de dades amb R

El tema 1 té com a objectiu conèixer l’estructura bàsica de les de dades. Amb R, treballarem principalment amb vectors, marcs de dades i funcions. Els vectors representen variables en la plana teòrica, que treballarem al segon apartat: