Operar amb dades

En aquest apartat aprenem a fer les transformacions oportunes a un marc de dades per tal de poder-lo analitzar. Principalment aprendrem a:

  • Explorar: Exploració de les dades de forma molt general.
  • Transformar: Transformació del marc de dades amb el paquet dplyr.
  • Visualitzar: Visualització de les dades amb el paquet ggplot2.