Fonts d'Informació i Indicadors en Estudis Internacionals

Introducció

En aquest apartat trobareu informació en relació a l’assignatura Fonts d’Informació i Indicadors en Estudis Internacionals que s’imparteix en el grau de Relacions Internacionals de la UOC. Els continguts que hi trobareu estan pensats com a complement dels materials del curs, disponibles per l’alumnat matriculat a l’assignatura.

En el curs de Fonts d’Informació i Indicadors en Estudis Internacionals aprendrem a:

  1. Conèixer els processos de conceptualització, operacionalització i mesura per transformar idees en objectes mesurables empíricament.
  2. Avaluar les dades a través dels criteris de validesa, fiabilitat, biaix de selecció i transparència.
  3. Elaborar índexs composts a partir dels tres procediments clau en la seva construcció: agregació, ponderació i normalització.
  4. Conèixer bases de dades emprades habitualment en l’estudi de la política internacional des de varis àmbits: socioeconòmics, polítics, relacions comercials, conflictes, etc.
  5. Llegir i interpretar el contingut dels llibres de codis.
  6. Familiaritzar-se amb l’exploració de dades, en especial mitjançant el programari lliure RStudio.

Materials

Els materials que trobareu en aquest apartat són:

  • Breu descripció del temari
  • Vídeos tutorials
  • Codis R

Programari

Aquests materials necessitem tenir instal·lat el programari . Podeu descarregar-los en els següents enllaços:

A cada tema del curs trobareu caixes com aquesta.
Dins de les caixes trobareu codi.
Copieu i enganxeu el codi que trobeu al vostre RStudio.

També us poden ser útils alguns cursos inicials que trobareu a Informació General.