Introducció als indicadors

En aquest apartat aprendrem a utilitzar algunes eines bàsiques per treballar amb indicadors amb el programa R:

  • Aprendrem la utilitat de les codificacions i les nomenclatures internacionals i utilitzarem el paquet countrycode per treballar amb bases de dades de nivell estatal.
  • Utilitzarem el sistema RMarkdown per crear el nostre primer document a partir de les dades de la National Material Capabilities dataset.