Polity V i Trump

El Polity Project (Marshall and Gurr 2020) ha estat durant molts anys un dels projectes de referència que s’ha dedicat a mesurar els nivells de democràcia al món. Molts estudis acadèmics de democràcia s’han basat en les seves mesures, encara que recentment han proliferat algunes crítiques relacionades amb el seu procés de construcció, com per exemple els seus mètodes d’agregació (Treier and Jackman 2008). La Polity V, nom que rep l’última versió de la base de dades del projecte, va aparèixer aquest 2020 d’una forma un xic accidentada. El centre de recerca americà que hostatja el projecte Polity, Center for Systemic Peace, ha patit certa tensió amb el govern de Donald Trump darrerament. En aquesta activitat repassarem aquesta història:

La base de dades Polity V

En primer lloc, examinarem nosaltres mateixos la base de dades Polity V per tal de conèixer-la més a fons. Primer de tot, carreguem els paquets que necessitarem.

#recordeu que els paquets han d'estar prèviament instal·lats 
library(dplyr)
library(tidyr)
library(readxl)
library(ggplot2)

Descarreguem la base de dades de la web de Systemic Peace al nostre directori de treball.

download.file("http://www.systemicpeace.org/inscr/p5v2018.xls", "p5v2018.xls")
polity <- read_xls("p5v2018.xls")

DESCÀRREGA: Si no us funciona el codi de descàrrega, descarregueu manualment l’arxiu .xls i ubiqueu-lo al vostre directori de treball. A continuació, utilitzeu la funció read_xls() per convertir l’arxiu en objecte d’R.

I visualitzem el marc de dades a la Taula 1, que hem emmagatzemat a R com a objecte polity.

Table 1: Polity V Annual Time-Series, 1946-2018
p5cyearccodescodecountryyearflagfragmentdemocautocpolitypolity2durablexrregxrcompxropenxconstparregparcompexrecexconstpolcompprioremonthedayeyeareprecinterimbmonthbdaybyearbprecpostchanged5sfregtrans
07001800700AFGAfghanistan18000NA17-6-6NA311133116NANANANANANA1118001-6881NANA
07001801700AFGAfghanistan18010NA17-6-6NA311133116NANANANANANANANANANANANANANANA
07001802700AFGAfghanistan18020NA17-6-6NA311133116NANANANANANANANANANANANANANANA
07001803700AFGAfghanistan18030NA17-6-6NA311133116NANANANANANANANANANANANANANANA
07001804700AFGAfghanistan18040NA17-6-6NA311133116NANANANANANANANANANANANANANANA
07001805700AFGAfghanistan18050NA17-6-6NA311133116NANANANANANANANANANANANANANANA

Exercici 1: Descarrega el llibre de codis que trobaràs a la zona de descàrrega de Systemic Peace sota el nom de User’s Manual (per veure com s’utilitza un llibre de codis). Examina el marc de dades polity amb les funcions habituals1 i respon a les següents preguntes:

 • Quina és la unitat d’anàlisi? Quantes observacions i quantes columnes té el marc de dades?
 • En quines variables podem trobar-hi el codi de país? A quina nomenclatura de codi corresponen, d’acord amb els noms de variables que té el paquet countrycode?
 • En què es diferencien les variables democ, autoc amb les de polity i polity2?
 • Quins valors pot prendre la variable polity2?
 • D’acord amb l’esquema de Goertz (2020), dibuixa un mapa on identifiquis els indicadors i les dimensions del Polity score.
 • A la seva pàgina web, el Polity Project estableix una classificació categòrica dels tipus de règim. Quina és? A quins valors de polity2 correspon cada categoria?

Puntuacions Estats Units i Regne Unit

A principis de 2020 la Polity V publicava l’última versió de les seves dades, actualitzades fins l’any 2018. Un dels fets més destacats en aquesta darrera versió és que les puntuacions de democràcia dels Estats Units i el Regne Unit es veien degradades. En la següent Figura 1 veiem la sèrie històrica de l’índex de democràcia en aquests dos països.

polity %>%
 filter(country %in% c("United States", "United Kingdom")) %>%
 ggplot(aes(x= year, y = polity2, col = country)) +
 geom_line(show.legend = F) +
 facet_wrap(~ country) +
 theme_minimal()
Puntuació històrica de la Polity V per als Estats Units i el Regne Unit

Figure 1: Puntuació històrica de la Polity V per als Estats Units i el Regne Unit

Exercici 2: Observa els gràfics de la Figura 1 i, amb l’ajuda del llibre de codis, respon a les següents preguntes:

 • Com han evolucionat els nivells de democràcia dels Estats Units i el Regne Unit en els darrers anys?
 • En quina dimensió i indicador ha baixat el Polity score? Ho trobaràs en el següent codi:
polity %>%
 filter(country %in% c("United States", "United Kingdom"),
     year > 2014) %>%
 select(country, year, polity2, xrreg:polcomp)
 • Com creus que es justifica, en cada cas, la baixada en l’indicador en qüestió?

Crítiques a la Polity V

Poc després de la publicació de la Polity V, un tuit del professor del Nuffield College i la Universitat d’Oxford Ben W. Ansell generava un intens debat a Twitter sobre els darrers canvis de l’índex, en especial en referència al Regne Unit i Estats Units. Veureu que en el fil hi interevenen acadèmics de prestigi com Simon Hix, Pippa Norris2 o Jody LaPorte.

Exercici 3: Examina el fil de Twitter de Ben W. Ansell i també els comentaris d’altres acadèmics en el mateix fil:

 • Explica quina és la principal crítica que fa Ansell de la Polity V.
 • Resumeix els comentaris d’altres autors sobre les avantatges i inconvenients de la Polity V respecte altres bases de dades de democràcia.

Donald Trump i el Polity Project

La relació entre Donald Trump i el Polity Project, així com molts altres centres de recerca nordamericans, ha estat tensa (veure per exemple aquestes notícies a Science i a Nature). El febrer de 2020 el Center for Systemic Peace, altament dependent de l’administració americana, es quedava sense fons econòmics per continuar funcionant. Això ha provocat, entre altres coses, que la versió Polity V no estigui completament actualitzada: algunes observacions tenen en compte encara els paràmetres de la penúltima versió (la Polity IV)3.

En els darrers mesos el centre de recerca publicava dues notes a la seva pàgina web, que veiem a continuació:

Nota CPS: principis de 2020 | Font: Center for Systemic Peace

Nota CPS: principis de 2021 | Font: Center for Systemic Peace

Nota CPS: mitjan de 2021 | Font: Center for Systemic Peace

Exercici 4: Llegeix atentament les dues notes de Polity V i respon a les següents preguntes:

 • Fes un resum del més destacat que pots observar en aquestes dues notes. Tingues en compte el moment en què van ser publicades (la primera, a principis de 2020; la segona, a principis de 2021).
 • Identifica quin indicador s’ha degradat per a Estats Units el 2019 i el 2020. Comprova, d’acord amb el llibre de codis, que la degradació enunciada a la web sigui adequada d’acord amb les categories amb què està codificada la variable.
 • Continua la discussió al fòrum de l’aula sobre alguna d’aquestes qüestions: consideres justificades les crítiques de Ben Ansell? creus adequada la devaluació de democràcia segons Polity V? creus que la tallada de fons pot haver afectat l’avaluació del Polity Project sobre l’administració americana?

Extra

Si considerem que les democràcies són les que puntuen més alt que 5 a l’indicador polity2, quin percentatge de democràcies hi ha hagut en el món al llarg del temps?

polity %>%
 mutate(poldic = if_else(polity2 > 5, 1, 0)) %>%
 group_by(year) %>%
 summarize(dem = mean(poldic, na.rm = TRUE)) %>%
 ggplot(aes(x = year, y = dem)) +
 geom_line()

Si considerem que les democràcies són les que puntuen més alt que 5 a l’indicador polity2, quantes democràcies i quantes no democràcies hi ha hagut en el món al llarg del temps?

polity %>%
 mutate(poldic = if_else(polity2 > 5, "Democràcia", "No Democràcia", missing = "No Democràcia")) %>%
 count(poldic, year) %>%
 ggplot(aes(x = year, y = n, col = poldic)) +
 geom_line()

Quins països han canviat el seu nivell de democràcia entre 2017 a 2018?

polity %>%
 filter(year %in% c(2017, 2018)) %>%
 group_by(country) %>%
 filter(first(polity2) != last(polity2))
p5cyearccodescodecountryyearflagfragmentdemocautocpolitypolity2durablexrregxrcompxropenxconstparregparcompexrecexconstpolcompprioremonthedayeyeareprecinterimbmonthbdaybyearbprecpostchanged5sfregtrans
13712017371ARMArmenia201700505519224523757NANANANANANANANANANANANANANANA
13712018371ARMArmenia201810707720224624769542320181512920181721NA0
07602017760BHUBhutan20170061559323534658NANANANANANANANANANANANANANANA
07602018760BHUBhutan2018107077103236246695101820181NA101920181721NA0
17712017771BNGBangladesh20170032113224333736NANANANANANANANANANANANANANANA
17712018771BNGBangladesh20181006-6-6021423232312820182-1123020181-6-71NA-2
15812017581COMComoros201700909911334724879NANANANANANANANANANANANANANANA
15812018581COMComoros20182003-3-30100332433941220182673020182-3-121NA-2
040201740CUBCuba20170007-7-756214341331NANANANANANANANANANANANANANANA
040201840CUBCuba20181016-5-557214441341-741920181NA42020181-521NA0
05292017529ETIEthiopia20170014-3-312214333336NANANANANANANANANANANANANANANA
05292018529ETIEthiopia20181032110214523357-34120181NA4220181141NA2
04502017450LBRLiberia201700716611224634768NANANANANANANANANANANANANANANA
04502018450LBRLiberia201800817712334634868612120181NA12220181711NA0
18202017820MALMalaysia20170061559334533856NANANANANANANANANANANANANANANA
18202018820MALMalaysia20181070771033452485955920181NA51020181721NA0
07902017790NEPNepal201700606611224623767NANANANANANANANANANANANANANANA
07902018790NEPNepal201810817712334634868621420181NA21520181711NA0

Referències

Goertz, Gary. 2020. Social Science Concepts and Measurement. Princeton: Princeton University Press.
Marshall, Monty G., and Ted Robert Gurr. 2020. Polity V. Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2018.” Center for Systemic Peace.
Treier, Shawn, and Simon Jackman. 2008. Democracy as a Latent Variable.” American Journal of Political Science 52 (1): 201–17.

 1. Funcions habituals: Recorda que les funcions d’R per explorar aquest marc de dades concret són: polity, glimpse(polity), dim(polity), summary(polity) i unique(polity$polity2)↩︎

 2. Pippa Norris ocupa els primers llocs del rànking de Google Scholar d’acadèmics més citats en Ciència Política↩︎

 3. Si observeu la Taula 1, veureu que la primera columna s’anomena p5 i pot prendre dos valors: 1 si està actualitzat a Polity V, 0 si no està actualitzat.↩︎

Next