Indicadors socioeconòmics

Branko Milanovic i Simon Kuznets són dos dels acadèmics més coneguts en els estudis de la desigualtat. A cada un d’ells se’l coneix per identificar una determinada trajectòria de la desigualtat en un període de temps determinat:

  • L’elefant de Milanovic: La diferencia en percentatge de guany entre la distribució per nivell d’ingressos l’any 2008 i l’any 1988 fa forma d'elefant.
  • La corba de Kuznets: A mesura que la riquesa d’un país creix amb el procés d’industrialització, en una primera fase les desigualtats creixen i en una segona fase decreixen, de manera que la relació entre creixement econòmic i desigualtats té forma de U invertida.