Geografia Humana i Física

Introducció

En aquest apartat trobareu informació en relació a l’assignatura Geografia Humana i Física que s’imparteix en el grau de Relacions Internacionals de la UOC. Els continguts que hi trobareu estan pensants com a complement dels materials del curs, disponibles per l’alumnat matriculat a l’assignatura.

En el curs de Geografia Humana i Física aprendrem a:

  1. Conèixer diferents objectes espacials: punts, multipunts, polígons i ràsters.
  2. Aprendre el funcionament de diferents tipus de paquets d’R com sf, leaflet, ggmap o tmap.
  3. Treballar amb dades relacionades amb la geografia i les relacions internacionals.

Materials

Els materials que trobareu en aquest apartat són:

  • Breu descripció del temari
  • Vídeos tutorials
  • Codi

Programari

Per treballar amb aquests materials necessitem tenir instal·lat el programari . Podeu descarregar-los en els següents enllaços:

A cada tema del curs trobareu caixes com aquesta.
Dins de les caixes trobareu codi.
Copieu i enganxeu el codi que trobeu al vostre RStudio.

També us poden ser útils alguns cursos inicials que trobareu a Informació General.