Polígons

Les dades es poden representar en un mapa a través de diverses figures geomètriques, com poden ser punts, línies o polígons. Aquest apartat té com a objectiu veure diverses maneres d’ubicar dades en un mapa a través de polígons. En concret:

  • Ubicarem dades del Quality of Government Institute en un mapamundi.