Presentació de la nova web

La nova pàgina web Politics and Data s’estrena avui coincidint amb la setmana d’inici de semestre a vàries universitats. Aquest portal neix amb la intenció d’ajudar en l’aprenentatge de l’ús de les dades en temes de política internacional.

jordimas.cat

La nova pàgina web Politics and Data s’estrena avui coincidint amb la setmana d’inici de semestre a vàries universitats. Aquest portal neix amb la intenció d’ajudar en l’aprenentatge de l’ús de les dades en temes de política internacional. Periòdicament hi trobareu notícies d’actualitat relacionades amb la temàtica: noves bades de dades, noves metodologies, conferències, etc. A l’apartat de docència Courses hi trobareu vídeos, exercicis i documentació ordenats segons assignatura. Aquí hi teniu un breu resum:

  • General R: Informació general per començar a utilitzar R, RStudio Cloud, RMarkdown, etc.
  • Anàlisi de Dades: Materials i vídeos sobre l’Anàlisi de Dades en Política Internacional.
  • Bases de dades: Exercicis sobre l’ús de bases de dades com el paquet countrycode d’R, l’All Ginis dataset de Milanovic o l’índex de Cheibub-Ghandi-Vreeland.
  • Mapes: Exercicis sobre mapes amb diversos paquets d’R.
  • Calaix de sastre: En una secció més transversal hi trobareu informació diversa com una selecció de mapes, examples de missing data, gràfics per fer exercicis sobre causalitat o com utilitzar un llibre de codis.
Jordi Mas Elias
Jordi Mas Elias
Professor of International Politics

My research interests include political economy, international politics, regionalism, and methodology in social sciences.

Related